Hírek

Hospodárska spolupráca medzi Maďarskom a Slovenskou republikou

Dňa 20. septembra Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy a Mesto Dunajská Streda usporiadali spoločné fórum, v rámci ktorého sa prerokovala ďalšia dynamizácia spolupráce a rozšírenie o ďalšie regionálne komory z krajín V4. Na fóre vystúpil aj veľvyslanec Maďarska Bratislave Tibor Pető.
Ďalej

Odovzdanie vyznamenaní pri príležitosti štátneho sviatku dňa 20. augusta

Pri príležitosti štátneho sviatku dňa 20. augusta sme na Veľvyslanectve Maďarska v Bratislave udelili vyznamenania. Vysokoškolský pedagóg a jazykovedec István Lanstyák získal Kríž rytierskeho rádu Maďarska, muzeológ József Csütörtöky Zlatý záslužný kríž Maďarska, herečka Jókaiho divadla v Komárne Krisztina Holocsy Strieborný záslužný kríž Maďarska a stavebný inžinier Marián Hanták Bronzový záslužný kríž Maďarska.
Ďalej

Otvorenie Honorárneho konzulátu Maďarska v Nitre

Štátny tajomník Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska Tamás Vargha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin dnes otvorili Honorárny konzulát Maďarska v Nitre. Za honorárneho konzula bol vymenovaný József Gál.
Ďalej

Maďarský veľvyslanec T. Pető odovzdal štátne vyznamenanie dvom Slovákom

Veľvyslanec Maďarska na Slovensku Tibor Pető v utorok odovzdal štátne vyznamenanie svojej krajiny dvom Slovákom. V bratislavskom sídle veľvyslanectva si ho slávnostne prevzali prekladateľ, spisovateľ a pedagóg Karol Wlachovský a riaditeľ múzea moderného umenia Danubiana Vincent Polakovič.
Ďalej

Otvorenie výstavy o preslávených maďarských lekároch v Bratislave

Dňa 18. októbra pri príležitosti Sviatku maďarskej vedy v aule Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme slávnostne zahájili výstavu s názvom AERE PERENNIUS (Trvalejší ako kov).
Ďalej