Hírek

Slávnostné otvorenie bratislavského knižného veľtrhu Bibliotéka

Dňa 7. novembra 2019 v Bratislave bol zahájený 29. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Na otvorení, uskutočnenom v priestoroch výstavného komplexu Incheba Expo predniesol príhovor štátny tajomník Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska Tamás Menczer, ministerka kultúry SR Lubica Laššáková, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky Juraj Heger, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalik a generálny riaditeľ Incheba Expo Alexander Rozin. Čestným hosťom Bibliotéky bolo Maďarsko, ktoré v histórií knižného veľtrhu po prvýkrát vystupovalo v tejto úlohe.
Ďalej

Nová webová stránka "Hungarian Insider"

S potešením Vám chceme predstaviť novú webovú stránku ,,Hungarian Insider“, ktorá bola vytvorená v spolupráci s Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska. Domovská stránka je v anglickom jazyku, ktorá obsahuje najnovšie správy maďarskej ekonomiky.
Ďalej

Hospodárska spolupráca medzi Maďarskom a Slovenskou republikou

Dňa 20. septembra Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy a Mesto Dunajská Streda usporiadali spoločné fórum, v rámci ktorého sa prerokovala ďalšia dynamizácia spolupráce a rozšírenie o ďalšie regionálne komory z krajín V4. Na fóre vystúpil aj veľvyslanec Maďarska Bratislave Tibor Pető.
Ďalej

Odovzdanie vyznamenaní pri príležitosti štátneho sviatku dňa 20. augusta

Pri príležitosti štátneho sviatku dňa 20. augusta sme na Veľvyslanectve Maďarska v Bratislave udelili vyznamenania. Vysokoškolský pedagóg a jazykovedec István Lanstyák získal Kríž rytierskeho rádu Maďarska, muzeológ József Csütörtöky Zlatý záslužný kríž Maďarska, herečka Jókaiho divadla v Komárne Krisztina Holocsy Strieborný záslužný kríž Maďarska a stavebný inžinier Marián Hanták Bronzový záslužný kríž Maďarska.
Ďalej

Otvorenie Honorárneho konzulátu Maďarska v Nitre

Štátny tajomník Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska Tamás Vargha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin dnes otvorili Honorárny konzulát Maďarska v Nitre. Za honorárneho konzula bol vymenovaný József Gál.
Ďalej