Hírek

Rozhovor s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom na konzervatívnom portáli postoj.sk

Konzervatívny slovenský portál postoj.sk urobil rozhovor s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom.
Ďalej

Internetová stránka Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave je obnovená

Rezorty zodpovedné za oblasť kultúry v rámci Vlády Maďarska vytvorili nový, jednotný, ústredný systém internetových stránok, respektíve webové stránky pre zahraničné zastúpenia, ktorých súčasť tvoria aj webové stránky kultúrnych inštitútov pôsobiacich v jednotlivých hlavných mestách.
Ďalej

Vyšehradská spolupráca oslavuje 30 rokov

Dňa 15. februára 1991 vo Visegráde predsedovia vlád Maďarska, Československa a Poľska podpísaním deklarácia založili Vyšehradskú spoluprácu, ktorá po roku 1993 bola doplnená o samostatnú Slovenskú republiku (V4). Medzi ciele skupiny krajín patrila eliminácia pozostatkov totalitného systému, ochrana demokracie a spolupráca troch, neskôr štyroch krajín v záujme hospodárskeho pokroku a euroatlantickej integrácie.
Ďalej

Nemzeti Összetartozás Napja - 2020. június 4.

Köszöntjük a Felvidéken és szerte a világban élő magyar honfitársainkat a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, amely a Magyar Országgyűlés határozata értelmében a Nemzeti Összetartozás napja.
Ďalej