Dni pracovného pokoja v Slovenskej republike a v Maďarsku

v uvedených dňoch všetky úseky Veľvyslanectva Maďarska sú ZATVORENÉ

 

 

                  SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

                                                                                                                                

                          MAĎARSKO 

 

JANUÁR     JANUÁR                      
 1. Deň vzniku Slovenskej republiky  1. nový rok
 6. Zjavenie Pána (Traja králi)        -
 MAREC  MAREC
                                 - 15. Sviatok revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-49, deň vzniku moderného parlamentárneho uhorkého štátu.
 MAREC/APRÍL  MAREC/APRÍL
 * Veľký piatok  * Veľký piatok
 * Veľkonočný pondelok  * Veľkonočný pondelok
 MÁJ   MÁJ
 1. Sviatok práce  1. Sviatok práce a deň vstupu do Európskej únie
 8. Deň víťazstva nad fašizmom       -
 MÁJ/JÚN  MÁJ/JÚN
                                  -  * Svätodušný pondelok
 JÚL  JÚL
 5. Sviatok svätého Cyrila a Metoda      -
 AUGUST  AUGUST
                               -  20. Sviatok zakladateľa štátu svätého Štefana
 29. Výročie SNP      -
SEPTEMBER SEPTEMBER
 1. Deň Ústavy Slovenskej republiky      -
 15. Sedembolestná Panna Mária      -  
 OKTÓBER  OKTÓBER
                           -  23. Pamätný deň revolúcie v roku 1956
 NOVEMBER  NOVEMBER
 1. Sviatok všetkých svätých  1. Sviatok všetkých svätých
 17.Deň boja za slobodu a demokraciu       -  
 DECEMBER  DECEMBER
 24. Štedrý deň       -
 25. Prvý sviatok vianočný  25. Prvý sviatok vianočný
 26. Druhý sviatok vianočný  26. Druhý sviatok vianočný

Pohyblivý sviatok