POZDRAV VEĽVYSLANCA

Srdečne Vás vítam na domovskej stránke Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave!

Maďarsko-slovenské vzťahy sú založené na našom tisícročnom spolunažívaní. Príslušnosť našich krajín k totožným spojeneckým inštitúciám, zhoda našich záujmov ktoré sa prejavujú v mnohých oblastiach zahraničnej politiky, nespočetné synergie na úrovni spoločenských kontaktov a dĺžka našej spoločnej hranice poskytujú dobré základy k dynamickému rozvoju vzťahov oboch krajín. Maďarsko a Slovenská republika ako prirodzení spojenci sú súci sprítomniť a obhájiť svoje spoločné záujmy, či už ide o zachovanie európskych hodnôt alebo o vyťaženie možností spočívajúcich v našom ekonomickom potenciáli. Maďarsko-slovenská spolupráca, ktorá sa v posledných rokoch pozoruhodne vyvíja, patrí k rozhodujúcim prvkom strednej Európy. Výsledkom úzkeho spojenectva v rámci Vyšehradskej štvorky je, že zo stredoeurópskych krajín sa stali politickí aktéri aj na európskej úrovni. Okrem našich politických a obchodno-hospodárskych vzťahov je naša spolupráca rozvetvená aj v oblasti školstva, kultúry a vedy. Rozmanitosť našich bilaterálnych vzťahov vo významnej miere obohacuje takmer polmiliónová maďarská komunita žijúca na Slovensku. Vláda Maďarska v súlade so svojimi národnopolitickými zámermi venuje osobitnú pozornosť aktívnemu udržiavaniu kontaktov so zahraničnými maďarskými organizáciami, konzultáciám s Maďarmi žijúcimi na Slovensku a vypracovaniu rámcov pri spolupráci s nimi.

Dúfame, že prostredníctvom našej domovskej stránky budeme môcť poskytnúť pomoc našim občanom, ako aj záujemcom o našu vlasť a tak prispejeme k posilneniu väzieb medzi našimi krajinami a národmi.

dr. Csaba Balogh

veľvyslanec