Pri príležitosti štátneho sviatku dňa 20. augusta sme na Veľvyslanectve Maďarska v Bratislave udelili vyznamenania. Vysokoškolský pedagóg a jazykovedec István Lanstyák získal Kríž rytierskeho rádu Maďarska, muzeológ József  Csütörtöky Zlatý záslužný kríž Maďarska, herečka Jókaiho divadla v Komárne  Krisztina Holocsy Strieborný záslužný kríž Maďarska a stavebný inžinier Marián Hanták Bronzový záslužný kríž Maďarska. 

 

Fotografie: Tibor Somogyi