5 Mar

 

 

Štátny tajomník Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska Tamás Vargha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin dnes otvorili Honorárny konzulát Maďarska v Nitre.

Za honorárneho konzula bol vymenovaný József Gál.