Kontakty

Veľvyslanectvo Maďarska

Štefánikova 1, 811 06 Bratislava

Telefon, email

+421 2 5920-5200; mission.pzs@mfa.gov.hu

Vedúci misie

Tibor Pető

Konzulárny úrad

Štefánikova 1, 811 06 Bratislava

Telefón, email

Telefón:+421 2 5942-8100 email: consulate.pzs@mfa.gov.hu

Konzul

dr. Gábor Kovács

Generálny konzulát v Košiciach

Hlavná 67, 040 01 Kosice

Webová stránka: kassa.mfa.gov.hu

Telefon: +421 55 728-2021 email: mission.kas@mfa.gov.hu

Generálny konzul

Attila Haraszti