20 Sep

Dňa 20. septembra Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy a Mesto Dunajská Streda usporiadali  spoločné fórum, v rámci ktorého sa prerokovala ďalšia dynamizácia spolupráce a rozšírenie o ďalšie regionálne komory z krajín V4.  Na fóre vystúpil aj veľvyslanec Maďarska  Bratislave Tibor Pető.

Podľa veľvyslanca naše krajiny sú nielen vzájomnými prirodzenými ekonomickými partnermi, ale Maďari žijúci na Slovensku predstavujú tiež ďalší spojovací článok. V roku 2018 druhým najväčším exportným partnerom Maďarska sa stala Slovenská republika a 40 % vývozu presahujúceho 10 miliárd eur uskutočnili malé a stredné podniky. Vláda Maďarska tie samy o osebe významné výsledky sa snaží podporiť ďalším rozvojom infraštruktúry: výstavbou diaľnic, železničných tratí a mostov.  

Predseda Maďarsko-slovenskej obchodnej komory Oszkár Világi, ktorý zdôraznil, že najvýznamnejšou oblasťou hospodárskej spolupráce v regióne je energetika, tiež hovoril o význame infraštruktúry a preto víta skutočnosť, že popri prepojenia ropovodov a plynovodov aj prepojenie elektrických sietí napreduje veľmi dobre.