14 Jul

Bol zverejnený propagačný film Expa a samitu o trvalo udržateľnom rozvoji Planet Budapest 2021