Veľvyslanectvo Maďarska na konci januára - na začiatku februára 2018 sa pravdepodobne presťahuje do nového sídla.

Sídlo: Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Poštová adresa: Štefánikova 1, 814 25 Bratislava

Elektronické a telefonické kontakty aj po presťahovaní ostanú nezmenené.

Za prípadné nepríjemnosti sa vám vopred ospravedlňujeme.