10 Oct

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dňa 13. novembra 2018 v Bratislave usporiada 12. ročník Slovenskej kooperačnej burzy 2018 (Slovak Matchmaking Fair). 

Prioritnými témami podujatia budú strojársky priemysel, automatizácia, robotizácia, IT, elektromobilita, inovácia, automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel a energetika. Popri panelových diskusií sa uskutočnia B2B rokovania, ktoré poskytnú adekvátne príležitosti pre zahraničné podnikateľské subjekty hľadajúcich partnerov na Slovensku.

Za účelom napomáhania účasti je k dispozícií aj Obchodné centrum Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave. Kontaktná osoba: Áron Mátyás atašé pre vonkajšie ekonomické vzťahy

Ďalšie informácie a registrácia