24 Feb

Rezorty zodpovedné za oblasť kultúry v rámci Vlády Maďarska vytvorili nový, jednotný, ústredný systém internetových stránok, respektíve webové stránky pre zahraničné zastúpenia, ktorých súčasť tvoria aj webové stránky kultúrnych inštitútov pôsobiacich v jednotlivých hlavných mestách. 

Nová internetová stránka spolu s novým logom predstaveným v minulom roku, s jednotným pomenovaním a  obnoveným obsahom očakáva svojich návštevníkov.

Internetová stránka Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave je dostupná na nižšie uvedenom linku: https://culture.hu/sk/bratislava