15 Feb

 

 

Dňa 15. februára 1991 vo Visegráde predsedovia vlád Maďarska, Československa a Poľska podpísaním deklarácia založili Vyšehradskú spoluprácu, ktorá po roku 1993 bola doplnená  o samostatnú Slovenskú republiku (V4). Medzi ciele skupiny krajín patrila eliminácia pozostatkov totalitného systému, ochrana demokracie a spolupráca troch, neskôr štyroch krajín v záujme hospodárskeho pokroku a euroatlantickej integrácie. Súčinnosť pokračovala aj po vstupe do EÚ a NATO, štyri krajiny okrem politickej koordinácie spolupôsobia aj v mnohých sférach spoločnosti a V4 v posledných desaťročiach sa stala silnou a dôveryhodnou ochrannou značkou.