25 Nov

Dňa 25. novembra 2019 pán minister Péter Szijjártó spolu s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky Petrom Žigom v priestoroch slovenskej kompresorovej stanice maďarsko-slovenského plynového interkonektoru vo Veľkých Zlievciach preskúmali predpokladaný vývoj v oblasti dodávok plynu v Strednej Európe, resp. v Maďarsku a v Slovenskej republike po 1. januári 2020. Na rokovaniach o energetike sa zúčastnili poprední predstavitelia najvýznamnejších maďarských a slovenských podnikov zameraných na prepravu a distribúciu zemného plynu.