Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a obchodu

Neznámi páchatelia zneužívajúc situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 sa pokúšajú spáchať podvod. Osoby vystupujúce v mene existujúcich alebo fiktívnych podnikaní, prípadne v zastúpení firiem v likvidácií, vo viacerých prípadoch priamo kontaktovali zahraničné zdravotnícke zariadenia a spoločnosti s tým, že disponujú so zdravotníckymi ochrannými prostriedkami (spravidla ochrannými rúškami na tvár) vo veľkom objeme, ktoré by mali záujem predať. V záujme realizácie transakcie požadujú úhradu preddavku, prostriedky však s odvolávaním sa na rôzne príčiny na miesto určenia nedorazia.

Vzhľadom na to, že uvedené trestné činy aj keď zostávajú v štádiu pokusu, sú spôsobilé na to, aby podkopávali kredibilitu obchodných subjektov v Maďarsku, respektíve, aby narušili dôveru vkladanú do spoľahlivosti maďarského hospodárstva pred zahraničnými partnermi vás vyzývame, aby ste pri riešení podobných ponúk postupovali so zvýšenou pozornosťou.

V prípade potreby ďalších informácií alebo pomoci, radca nášho zastupiteľského úradu zodpovedný za zahraničný obchod je Vám ochotne k dispozícii.