10 Sep

Dňa 5. septembra 2018 výstavou akademického maliara pôvodom zo Sedmohradska oceného Krížom rytierskeho rádu Maďarska Istvána Árkossyho s názvom „Veľký krok” bol zahájený nový ročník Maďarského inštitútu v Bratislave. Výstava bola predstavená vo výstavnej sieni Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave a  Maďarského inštitútu v Bratislave. 

Výstava poskytuje ukážku pre široké obecenstvo z najnovších diel umelca. Výber pozostávajúci z osemnástich obrazov bol privezený z predchádzajúcich výstav  v Budapešti a Kolozsvári. Vládny poverenec Ervin Demeter na vernisáži s mimoriadnom záujmom návštevníkov po úvodnom príhovore chargé d'affaires Józsefa Szabóa výstavu zahájil vyzdvihnutím životnej dráhy a umeleckej kariéry Istvána Árkossyho. Podujatiu ešte slávnostnejšiu atmosféru navodila hra na husliach poslucháča absolventského ročníka Vysokej školy múzických umení v Bratislave Tibora Bertóka. Umelec István Árkossy sa na záver v osobnom tóne poďakoval organizátorom za možnosť uskutočnenia výstavy Bratislave

Medzi návštevníkmi výstavy otvorenej do 4. októbra boli prítomní slovenskí a maďarskí výtvarníci, majitelia galérií a významní predstavitelia spoločenského života.  Večer ukončila recepcia.