Külgazdasági kapcsolatok

 

magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok legfontosabb jellemzője, hogy a természetes partnerségből adódóan rendkívül széles skálán mozognak: áru- és szolgáltatáskereskedelem, autóipari és elektrotechnikai beszállítói kapcsolatok, munkaerőcsere, működőtőke-kivitel és behozatal, határon átnyúló közlekedési és energetikai infrastruktúrafejlesztés, határ menti, regionális és területi együttműködés, közvetlen és közvetett uniós források közös kihasználása, együttműködés a környezetvédelem és K+F+I területén.

 

2018-ban a külkereskedelmi forgalom 6,8%-kal tovább emelkedett és meghaladta a 10,3 milliárd eurót. Ezzel Szlovákia a harmadik legnagyobb partnere Magyarországnak. Az export 14%-kal 5,4 milliárd euróra emelkedett, míg az import 5 milliárd eurót tett ki.

 

Az áruforgalom mellett nagy jelentőségűek a kétoldalú tőkekapcsolatok. A kölcsönös érdeklődést jól mutatja, hogy a Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint 2017-ben a szlovák tőkebehozatalban a 7. (2,65 Mrd EUR), a kivitelben pedig szintén a 7. (106 M EUR) legnagyobb partner Magyarország. A cégek számát tekintve Csehország után a magyarországi cégek vannak legnagyobb számban jelen Szlovákiában, jelenleg több mint 10 ezer magyar vállalkozásnak van valamilyen érdekeltsége Szlovákiában.

 

 

 

Az üzleti kapcsolatok szempontjából meghatározó jelentőségűek az országok közötti közlekedési kapcsolatok. Folyamatban van az M15-D2 Rajka-Rusovce (Oroszvár) és az M30-R4 Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út kiépítése valamint számos új közúti határkapcsolat előkészítése, többek között az új komáromi Duna-híd építésével kapcsolatos munkák is.

 

A gazdasági együttműködés kiemelt területe az energiabiztonság. Átadásra került a szlovák-magyar gáz-interkonnektor és a déli összeköttetést biztosító Barátság I. kőolajvezeték felújított szakasza. Két új 400 kV-os határkeresztező villamos vezeték megépítése folyamatban van.

 

határ menti együttműködések, gazdasági és turisztikai fejlesztések fontos eszközét adják az Európai Területi Társulások, amelyek száma a magyar-szlovák határ mentén a legnagyobb.

 

regionális együttműködés jelentős bázisa a 2014-2020-as időszakra szóló Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 172,3 M eurós keretösszeggel, négy prioritási tengelyen.

 

A kétoldalú gazdasági együttműködés egyik legfontosabb keretét a Magyar-Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága adja, amelynek 2018. évi negyedik ülésére Komáromban került sor.

 

A külgazdasági tevékenység erősítésének gyakorlati megvalósításaként – a külképviseletek közül elsőként - 2014. október 30-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének Üzleti Központját. Az Üzleti Központ tárgyalási, vállalati bemutatkozást segítő infrastruktúrát, ügyintézői munkaállásokat biztosít a kiutazó magyar és a magyar üzleti lehetőségek iránt érdeklődő szlovák kis- és középvállalkozások részére. Közreműködik a partnerek és üzleti lehetőségek felkutatásában, tárgyalások, árubemutatók, kontaktnapok szervezésében és a helyszín biztosításában, közös uniós projektek beindításában, széleskörű relációs és üzleti tanácsadás biztosítása mellett.

 

 

 

Az Üzleti Központ szorosan együttműködik a CEED - Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. hat regionális szlovákiai irodájával (http://hatarontul.hu/) és a HIPÁ-val.

 

Szlovákiában két külgazdasági attasé segíti a gazdasági együttműködést: a pozsonyi Üzleti Központban (economy@embhung.sk) dr. Varga Tibor tanácsos és Mátyás Áron titkár.

 

Kategória Speeches